Brief regering : Verbreding van de SDE+

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35004-15 Motie van de leden Agnes Mulder en Sienot over de verdeling van de financiering van de SDE+

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XIII-40 Motie van het lid Sienot c.s. over schotten in het SDE+-budget

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XIII-62 Motie van de leden Stoffer en Dik-Faber over inzetten op energiebesparing en isolatie van bestaande gebouwen

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35000-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Klimaat en Energie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00