Brief regering : Toezeggingen tijdens het algemeen overleg over het auteursrecht van 4 oktober 2018

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32820-225 Motie van de leden Asscher en Ellemeet over het verkennen van mogelijkheden voor eerlijke tarieven en lonen

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

32820-194 Motie van de leden Monasch en Jasper Van Dijk over samenwerking van zelfstandige kunstenaars bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden

Indiener J.S. Monasch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Cultuur (AO d.d. 02/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:45

VAO Cultuur (AO d.d. 30/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Auteursrecht (is tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00