Brief regering : Uitkomsten van het bestuurlijk overleg “goed verhuurderschap”

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32847-373 Motie van het lid Nijboer c.s. over discriminatie actiever bestrijden

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

32847-380 Motie van het lid Azarkan over naming-and-shaming bij verhuurmakelaars

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

32847-324 Motie van het lid Kops over geen onrechtmatige bemiddelingskosten voor huurders

Indiener A. Kops, Tweede Kamerlid

Motie

34652-20 Motie van het lid Beckerman c.s. over de huurprijsbescherming

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

34775-XVIII-20 Motie van het lid Ronnes c.s. over excessen in tijdelijke huurcontracten

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie

34775-XVIII-29 Motie van de leden Van Eijs en Ronnes over het aanpakken van huisjesmelkers

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt (AO d.d. 31/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25