Brief regering : Profileringsfonds hoger onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng van een schriftelijk overleg over het profileringsfonds hoger onderwijs (Kamerstuk 31288-665)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

31288-647 Motie van het lid Van der Molen over mantelzorgende studenten

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

31288-644 Motie van de leden Tielen en Bruins over het profileringsfonds meer bekendheid geven

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten (AO d.d. 20/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Profileringsfonds hoger onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05