Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32820-261 Motie van het lid Beckerman c.s. over een visie op erfgoed en archeologie uit de Tweede Wereldoorlog

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

32820-254 Motie van de leden Laan-Geselschap en Bergkamp over het initiatief van de ANWB

Indiener A.J.M. Laan-Geselschap, Tweede Kamerlid

Motie

32820-253 Motie van de leden Laan-Geselschap en Bisschop over meer bekendheid voor gerestaureerd erfgoed

Indiener A.J.M. Laan-Geselschap, Tweede Kamerlid

Motie

32820-252 Motie van het lid Bergkamp c.s. over de verduurzaming van monumenten

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan Van Engelshoven - Uitvoering motie Ellemeet over stimuleringsregelingen etc. (32820, nr. 233)

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

32820-245 Gewijzigde motie van het lid Laan-Geselschap over het delen van de Rijkscollectie met regionale musea (t.v.v. 32820-229)

Indiener A.J.M. Laan-Geselschap, Tweede Kamerlid

Motie

32820-228 Motie van de leden Ouwehand en Kwint over vergemakkelijken van het lenen of kopen van muziekinstrumenten

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie

32820-243 Motie van de leden Bergkamp en Geluk-Poortvliet over onderzoeken hoe collectiemobiliteit ten goede kan komen aan stad- en streekmusea

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

32820-231 Motie van het lid Laan-Geselschap over een afstotingsplan voor de rijkscollectie volgend de Erfgoedwet

Indiener A.J.M. Laan-Geselschap, Tweede Kamerlid

Motie

32820-236 Motie van het lid Geluk-Poortvliet over coproducties voor podia en festivals met meerjarig door het Rijk gesubsidieerde instellingen

Indiener L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid

Motie

32820-224 Motie van het lid Asscher c.s. over realiseren van een fatsoenlijke beloning voor kunst-en cultuurmakers

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

32820-233 Motie van de leden Ellemeet en Laan-Geselschap over stimuleringsregelingen gericht op betere samenwerking

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

32820-239 Motie van de leden Bisschop en Laan-Geselschap over mogelijkheden voor vrijstelling van ozb-heffing voor monumenten

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

32820-244 Motie van de leden Bergkamp en Laan-Geselschap over bevorderen van collectiemobiliteit bij uitwerken van digitalisering

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

32820-238 Motie van de leden Bisschop en Laan-Geselschap over een actieplan voor energiebesparing in monumenten

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-19 Motie van de leden Ellemeet en Asscher over de onderhandelingspositie van zzp'ers

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-27 Motie van het lid Asscher c.s. over bibliotheektoegang voor iedereen

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-26 Motie van het lid Bergkamp c.s. over de "niet-bezoeker" van culturele voorstellingen

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-25 Motie van het lid Kwint c.s. over secundaire tickethandel aan banden leggen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Brief regering

32820-208 Afschrift van adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur inzake subsidieaanvragen op grond van de Regeling aanvullende aanvraagronde culturele basisinfrastructuur 2017-2020

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Cultuur (AO d.d. 30/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over bescherming en behoud van erfgoed

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40