Brief regering : Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Verzoek inzake WODC-rapport Evaluatie Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) 2009-2016

Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier

Motie

28741-37 Motie van het lid Van Nispen c.s. over een vaste plaats voor het herstelrecht binnen de wijkaanpak

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Justitiƫle jeugd (AO d.d. 14/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht (34775-VI-115)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Geschilbeslechting en herstelrecht

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45