Brief regering : Verloop en uitkomsten van het Platform hypotheken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

32847-451 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 oktober 2018, over woonaangelegenheden

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Financiƫn - afschrift vragen m.b.t. Tijdelijke regeling hypothecair krediet - Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers (NVB)

Indiener F.M.J. Hendrickx, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

32847-328 Gewijzigde motie van de leden Van Eijs en Ronnes (t.v.v. 32847-323) over in beeld brengen van mogelijkheden om starters op de koopwoningmarkt te helpen

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van Financien antwoordtermijn overleg hypotheken

Indiener P.F.L.M. Tielens-Tripels, griffier

Motie

34775-XVIII-28 Motie van het lid Van Eijs c.s. over het meefinancieren van de NHG-premie in de hypotheek

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

34775-XVIII-12 Motie van het lid Koerhuis over het meewegen van de studielening bij de hypotheekofferte

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

34775-XVIII-11 Motie van het lid Koerhuis c.s. over de evaluatie van de NHG-regeling

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

34775-XVIII-13 Motie van de leden Koerhuis en Ronnes over het verzilveren van overwaarde

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Woonaangelegenheden

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45