Brief regering : Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om een analyse t.a.v. onderuitputting SDE+ Voorjaarsronde 2018

Indiener D.S. Nava, griffier

Motie

30196-583 Motie van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder over evaluatie van de postcoderoosregeling

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

30196-584 Motie van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder over kleinschalige zonprojecten

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

34775-XIII-78 Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over een aparte regeling voor energiecoöperaties Zon-PV

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

34775-XIII-102 Motie van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder over een revolverend fonds

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over de Nationale Energieverkenning 2017

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Energie en Klimaat

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:30

Klimaat en energie (tweede termijn op 13 september 2018)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25