Brief regering : Fiche: Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Reactie op het verzoek tot uitstel van het AO Behandelvoorbehoud EU-voorstel Oneerlijke handelspraktijken

Indiener M.E. Haveman-Schüssel, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek het BNC-fiche betreffende het voorstel Richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken aan de Kamer te sturen

Indiener M.E. Haveman-Schüssel, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om het BNC-fiche over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen uiterlijk 17 mei 2018 aan de Kamer te sturen.

Indiener M.E. Haveman-Schüssel, griffier

Motie

24036-412 Motie van het lid Gesthuizen c.s. over een éénjarige pilot met een klachtenloket bij de Autoriteit Consument en Markt (herdruk)

Indiener S.M.J.G. Gesthuizen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde vergadering: Stemmingen (over alle resterende punten)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:10

VAO Marktwerking en mededinging (AO d.d. 30/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15