Brief regering

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) en regeerakkoord

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Informatie over de Wiv 2017 en specifiek de bevoegdheid tot onderzoeksopdrachtgerichte interceptie