Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

28760-81 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 juni 2018, over Laaggeletterdheid (voortzetting)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een algemeen overleg

28760-71 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 juni 2018, over Laaggeletterdheid

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief commissie aan bewindspersoon

commissiebrief met verzoek uitvoering motie Rog/Bergkamp

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

28760-63 Motie van de leden Asante en Van Meenen over vóór 2022 minimaal een derde van de laaggeletterden bereiken met taalcursussen

Indiener A.A. Asante, Tweede Kamerlid

Motie

28760-65 Motie van het lid Straus over negatieve schoolervaringen als oorzaak van laaggeletterdheid onder volwassenen

Indiener K.C.J. Straus, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 23/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Laaggeletterdheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:15

Voortzetting algemeen overleg Laaggeletterdheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 19:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15