Brief regering

Voortgang actieprogramma Tel mee met Taal

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Module Lokale netwerkaanpak - Actielijn 1
Bijlage
Negatieve leerervaringen van volwassenen met lage basisvaardigheden
Bijlage
Module Leesbevordering - Actielijn 3
Bijlage
Module Taalakkoorden en Taal op de werkvloer - Actielijn 2
Bijlage
Module Kennis, Netwerken en Communicatie - Actielijn 5
Bijlage
Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018; Tussenrapportage 2017
Bijlage
Module Projecten - Actielijn 4

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.