Brief regering : Afschrift van de reactie op de brief van de Nationale Ombudsman inzake de klacht van Johan van Laarhoven en over de stand van zaken rond de overdracht van de tenuitvoerlegging van de in Thailand opgelegd strafvonnis

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om afschrift reactie op brief Nationale Ombudsman inz. klacht Johan van Laarhoven d.d. 13 juli 2017 en uitvoering toezeggingen VSO d.d. 4 juli 2017

Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05