Brief regering : True Price Onderzoek van Wageningen Economic Research en True Price

Download

Indieners

  • Indiener
    M.H.P. van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken

Nota van wijziging

34775-XIII-54 Tweede nota van wijziging

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Nota van wijziging

34775-XIII-8 Nota van wijziging

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

34775-XIII-6 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener E. Ziengs, Tweede Kamerlid

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

34775-XIII-7 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener E. Ziengs, Tweede Kamerlid

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018, onderdeel Landbouw, Natuur en Visserij (Kamerstuk 34775- XIII )

Indiener E. Ziengs, Tweede Kamerlid

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (Kamerstuk 34775-XIII)

Indiener E. Ziengs, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

34775-XIII, bijgewerkt t/m nr. 54 (2e NvW d.d. 13 december 2017)

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken

Voorstel van wet

34775-XIII-1 Voorstel van wet

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken

Memorie van toelichting

34775-XIII-2 Memorie van toelichting

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken

Brief regering

34775-XIII-3 Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15