Brief regering : Uitkomsten marktuitvraag stemprinter en stemmenteller

Download

Indieners

  • Indiener
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de uitkomsten marktuitvraag stemprinter en stemmenteller (Kamerstuk 33829, nr. 18)

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Uitkomsten marktuitvraag stemprinter en stemmenteller

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00
Naar boven