Brief regering : Antwoorden op de resterende vragen uit het Wetgevingsoverleg Wonen en Rijksdienst op 14 juni 2017 en Wetgevingsoverleg BZK op 21 juni 2017

Download

Indieners

  • Indiener
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:15

Jaarrapportage bedrijfsvoering rijk

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10