Brief regering

Afschrift brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal over het wetsvoorstel Aanpassingswet studiefinanciering BES (Kamerstuk 34 331)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Aanpassingswet studiefinanciering BES (uitvoering amendementen en moties boete onterecht kaartbezit)

Gerelateerde documenten

09-02-2017
Eindtekst

27-01-2017
34607-7Nota van wijziging

27-01-2017
34607-6Nota naar aanleiding van het verslag

14-12-2016
34607-5Verslag

15-11-2016
34607-3Memorie van toelichting