Brief regering

Afschrift brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal over het wetsvoorstel Aanpassingswet studiefinanciering BES (Kamerstuk 34 331)

Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Aanpassingswet studiefinanciering BES (uitvoering amendementen en moties boete onterecht kaartbezit)