Brief regering : Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een wetgevingsoverleg

34775-VIII-107 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 november 2017, over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018, onderdeel Media

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een wetgevingsoverleg

34775-VIII-55 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 november 2017, over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018, onderdeel cultuur

Indiener O.C. Tellegen, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersonen verzoeken reactie op vierde nota van wijziging

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Bijgewerkte tekst

34775-VIII, bijgewerkt t/m nr. 35 (4e NvW d.d. 24 november 2017)

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

34775-VIII-35 Vierde nota van wijziging

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

34775-VIII-15 Derde nota van wijziging

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

34775-VIII-13 Tweede nota van wijziging

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

34775-VIII-12 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener O.C. Tellegen, Tweede Kamerlid

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Kamerstuk 34775-VIII)

Indiener O.C. Tellegen, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet

34775-VIII-1 Voorstel van wet

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Memorie van toelichting

34775-VIII-2 Memorie van toelichting

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

34775-VIII-5 Nota van wijziging

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

OCW-begroting onderdeel Media

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45