Brief regering

Kabinetsreactie op rapport “Kind en ouder in de 21e eeuw” van de Staatscommissie Herijking Ouderschap

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Samenvatting Kind en Ouders in de 21ste eeuw. Rapport van de Staatscommissie herijking ouderschap
Bijlage
Kind en Ouders in de 21ste eeuw. Rapport van de Staatscommissie herijking ouderschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.