Brief regering : Stand van zaken bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten over uitgeprocedeerde vreemdelingen

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota van wijziging

34550-VI-9 Nota van wijziging

Indiener G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Bijgewerkte tekst

34550 VI, bijgewerkt t/m nr. 9 (NvW d.d. 25 november 2016)

Indiener G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

34550-VI-11 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener L. Ypma, voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

Indiener L. Ypma, voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Brief regering

34550-VI-3 Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht

Indiener G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Voorstel van wet

34550-VI-1 Voorstel van wet

Indiener G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Memorie van toelichting

34550-VI-2 Memorie van toelichting

Indiener G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Brief commissie aan bewindspersoon

Stand van zaken bestuursakkoord uitgeprocedeerde vreemdelingen

Indiener D.S. Nava, griffier

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50
Naar boven