Brief regering

Nakomen toezeggingen aftrek voor uitgaven monumentenpanden en aftrek van scholingsuitgaven aan commissie van Financiën naar aanleiding van wetgevingsoverleg van 7 november 2016

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie voor sober en doelmatig rijksmonumentenonderhoud
Bijlage
Beleidskader inzake subsidie op rijksmonumentenonderhoud bij aangegane onderhoudsverplichtingen
Bijlage
Leidraad subsidiabele kosten