Brief regering : Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 2 november 2016

Download

Indieners

  • Indiener
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Medeindiener
    S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

34550-VIII-97 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 november 2016, over onderdeel Media van de begroting OCW 2017

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een wetgevingsoverleg

34550-VIII-90 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 november 2016, over onderdeel Cultuur van de begroting OCW 2017

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een wetgevingsoverleg

34550-VIII-54 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 oktober 2016, over het Begrotingsonderzoek OCW 2017

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

34550-VIII-13 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (Kamerstuk 34550-VIII)

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Memorie van toelichting

34550-VIII-2 Memorie van toelichting

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

34550-VIII-3 Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet

34550-VIII-1 Voorstel van wet

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10