Brief regering : Aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg

Download

Indieners

  • Indiener
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst 34556

Indiener E.D. Wiebes, staatssecretaris van Financiën

Bijgewerkte tekst

34556, bijgewerkt t/m nr. 14 (NvW d.d. 21 september 2018)

Indiener E.D. Wiebes, staatssecretaris van Financiën

Nota van wijziging

34556-14 Nota van wijziging

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan staatssecretaris - overbrengen besluit commissie nadere informatie gevraagd

Indiener P.F.L.M. Tielens-Tripels, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van OCW - Meerdere verzoeken verband houdend met het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing

Indiener R.F. Berck, griffier

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34556-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener E.D. Wiebes, staatssecretaris van Financiën

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34556-5 Verslag

Indiener P.J. Duisenberg, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - Alternatief afschaffing aftrek monumentenpanden en scholingsuitgaven

Indiener R.F. Berck, griffier

Koninklijke boodschap

34556-1 Koninklijke boodschap

Indiener E.D. Wiebes, staatssecretaris van Financiën

Memorie van toelichting

34556-3 Memorie van toelichting

Indiener E.D. Wiebes, staatssecretaris van Financiën

Voorstel van wet

34556-2 Voorstel van wet

Indiener E.D. Wiebes, staatssecretaris van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

34556-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

34556 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven (Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing)

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Extra procedurevergadering (cultuur)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Pakket Belastingplan 2017

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Pakket Belastingplan 2017

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

OCW-begroting onderdeel Cultuur (en discussie over BIS)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:45