Brief regering : Verlenging Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS (Artikel-100 Grondwet)

Download

Indieners

  • Indiener
    A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken
  • Medeindiener
    E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Medeindiener
    J.A. Hennis-Plasschaert, minister van Defensie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

27925-600 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 september 2016, over verlenging Nederlandse bijdrage aan internationale strijd tegen ISIS

Indiener A.M.C. Eijsink, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan ministers Buza en Def - toestemming briefing ISIS

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - verzoek tijdige toezending kabinetsbesluit trainingsmissie Irak

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Verlenging Nederlandse bijdrage aan internationale strijd tegen ISIS

Technische briefing
Tijd activiteit: 15:00

Verlenging Nederlandse bijdrage aan internationale strijd tegen ISIS

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15