Brief regering : Beleidsreactie Evaluatie Wet Gratis Schoolboeken 2015/2016

Download

Indieners

  • Indiener
    S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake de Evaluatie Wet Gratis Schoolboeken (Kamerstuk 33 088, nr. 4)

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Beleidsreactie Evaluatie Wet Gratis Schoolboeken 2015/2016

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Gelijke kansen in het onderwijs en Schoolkosten

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15