Brief regering

Verkenning expliciteren verbod van discriminatie op grond van genderidentiteit en genderexpressie in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb)

Download Download

Indieners