Brief regering

Themaonderzoek ‘Huisvesting in het mbo, hbo en wo’ van de Inspectie van het Onderwijs

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Themaonderzoek ‘Huisvesting in het mbo, hbo en wo’

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

09-12-2016
34550-VIII-97Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 november 2016, over onderdeel Media van de begroting OCW 2017

02-12-2016
34550-VIII-90Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 november 2016, over onderdeel Cultuur van de begroting OCW 2017

11-11-2016
34550-VIII-54Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 oktober 2016, over het Begrotingsonderzoek OCW 2017

20-10-2016
34550-VIII-13Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

20-09-2016
34550-VIII-2Memorie van toelichting