Brief regering

Kabinetsreactie op het rapport "Herijking rechtsbijstand - Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand"

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Maatregelen toekomstbestendig stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand
Bijlage
Beleidsdoorlichting. Adequate toegang tot het rechtsbestel, onderdeel gesubsidieerde rechtsbijstand

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.