Brief regering

Kabinetsreactie op het rapport "Herijking rechtsbijstand - Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand"

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Maatregelen toekomstbestendig stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand
Bijlage
Beleidsdoorlichting. Adequate toegang tot het rechtsbestel, onderdeel gesubsidieerde rechtsbijstand