Brief regering

Reactie op verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 maart 2016, over het bericht dat een van de plegers van de aanslagen in Brussel naar Nederland is uitgezet

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Nota Engelse versie
Bijlage
Nota Turkse versie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.