Brief regering : WODC onderzoek inzake verschillen in inwilligingspercentages op asielverzoeken in eerste aanleg tussen Europese lidstaten

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

19637-2181 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 maart 2016, over vreemdelingen- en asielbeleid

Indiener L. Ypma, voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55