Brief regering : Bestuursmodellen en bestuursbenoemingen in het hoger onderwijs in het buitenland

Download

Indieners

  • Indiener
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Eindtekst

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijzigingen voorgesteld door de regering

34251-93 Wijzigingen voorgesteld door de regering inzake wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet (tweede lezing)

34251-91 Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 9 februari 2016 aangebrachte wijzigingen

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

34251-89 Derde nota van wijziging

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

34251-88 Verzoek om een tweede lezing van het wetsvoorstel tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijgewerkte tekst

34251, bijgewerkt t/m nr. 89 (3e NvW d.d. 9 februari 2016)

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

34251-15 Tweede nota van wijziging

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief commissie aan bewindspersoon

Minister rappeleren inzake toezegging voorbeelden te beschrijven van bestuursmodellen en bestuursbenoemingen in het hoger onderwijs in het buitenland, zoals Engeland en Vlaanderen, en de Kamer daarover te informeren vóór de wetsbehandeling Versterking bestuurskracht

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34251-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

34251-7 Nota van wijziging

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34251-5 Verslag

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State

34251 Adv RvSt inzake Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

34251-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

34251-3 Memorie van toelichting

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Koninklijke boodschap

34251-1 Koninklijke boodschap

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet

34251-2 Voorstel van wet

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45