Brief regering : Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden d.d. 12 januari 2016, over de kwestie rond professor Maat

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt c.s. over het politieonderzoek naar professor Maat, dat de minister keer op keer op keer weigerde om openbaar te maken

Indiener G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Omtzigt c.s. over Het politieonderzoek naar professor Maat, dat de minister keer op keer op keer weigerde om openbaar te maken

Indiener G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Schriftelijke vragen

Het politieonderzoek naar professor Maat, dat de minister keer op keer op keer weigerde om openbaar te maken

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Debat over het onderzoek naar professor Maat

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00