Brief regering

Ontwerpbegroting 2016 Veiligheid en Justitie

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Haalbaarheid van het budgettair kader van het Openbaar Ministerie voor de periode 2015-2018
Bijlage
Overwegingen bij het MJP van de Raad voor de rechtspraak

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

25-11-2015
34300-VI-24Nota van wijziging

18-11-2015
34300-VI-19Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

15-09-2015
34300-VI-2Memorie van toelichting

15-09-2015
Advies Afdeling advisering Raad van State

15-09-2015
34300-VI-1Voorstel van wet