Brief regering : Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling BUZA

Download

Indieners

  • Indiener
    A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

34300-V, eindtekst

Indiener A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

34300-V-9 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener A.M.C. Eijsink, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016 (Kamerstuk 34300 V)

Indiener A.M.C. Eijsink, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - feit vragen begroting Buza 2016

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Voorstel van wet

34300-V-1 Voorstel van wet

Indiener A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

34300-V-3 Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht

Indiener A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

34300-V-2 Memorie van toelichting

Indiener A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Zaken (34 300-V) Voortzetting

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35
Naar boven