Brief regering

A-brief over verlenging levensduur Patriot

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

29-10-2015
34300-X-20Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

16-10-2015
Aan minister- aanbieidng feitelijke vragen

16-10-2015
Lijst van vragen inzake de A-brief over verlenging levensduur Patriot (Kamerstuk 27 830, nr. 159)

15-09-2015
34300-X-2Memorie van toelichting

15-09-2015
Advies Afdeling advisering Raad van State

15-09-2015
34300-X-1Voorstel van wet