Brief regering

Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 juni 2015, over het bericht ‘Een reductie van minder dan 25% uitstoot broeikasgassen in 2020 is onrechtmatig jegens Urgenda, aldus de rechter’

Download Download

Indieners