Verslag van een schriftelijk overleg
Zelfstandig ondernemerschap

Verslag van een schriftelijk overleg over de rapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over het verkennend onderzoek bij de afdelingen bijzonder beheer die kredieten voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) behandelen

Download Download

Ondertekenaars