Brief regering

Beleidsdoorlichting bij de kwaliteit van de Basisregistratie personen (BRP)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Beleidsdoorlichting kwaliteit Gemeentelijke Basisadministratie/Basisregistratie Personen 2012-2014

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

13-02-2015
Lijst van vragen over de beleidsdoorlichting Basisregistratie personen (Kamerstuk 30 985, nr. 14)