Brief regering : Rapport Evaluatie implementatie social return Rijksoverheid

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een wetgevingsoverleg

33981-47 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 10 december 2014, over Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten)

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

33981-11 Nota naar aanleiding van het nader verslag

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

33981-10 Nader verslag

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijgewerkte tekst

33981, bijgewerkt t/m nr. 9 (NvW d.d. 30 oktober 2014)

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

33981-9 Nota van wijziging

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

33981-8 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

33981-7 Verslag

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

33981 Adv RvSt inzake Voorstel van wet inzake de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Memorie van toelichting

33981-3 Memorie van toelichting

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

33981-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

33981-1 Koninklijke boodschap

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel van wet

33981-2 Voorstel van wet

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering cie. Wonen en Rijksdienst

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00