Brief regering : Reactie op het rapport van de Natural Resources Defense Council over de mogelijke toename van de import van teerzandolie in de EU

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek inzake teerzandolie

Indiener I.B. Sneep, griffier

Brief regering

21501-08-494 Uitvoering moties van de leden Van Veldhoven en Ouwehand over de Europese Richtlijn Brandstofkwaliteit en de zorgen over de winning van olie uit teerzanden in Canada

Indiener W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Motie

21501-08-481 Motie van het lid Ouwehand over een Europees importverbond op teerzandolie

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Milieuraad (AO d.d. 09/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend aan het VAO Milieuraad: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Milieuraad d.d. 13 december 2013

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Milieuraad d.d. 3 maart 2014

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15