Brief regering : Beantwoording vragen commissie over het gevoerde onderwijsbeleid inzake kinderen van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa

Download

Indieners

  • Indiener
    J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap