Brief regering : Kabinetsreactie betreffende het rapport 'De grote uittocht' over een toekomstverkenning naar de arbeidsmarkt in de publieke sector i.v.m. onder andere een vergrijzend personeelsbestand en taakstellingen i.v.m. bezuinigingen

Download

Indieners

  • Indiener
    J.P.H. Donner, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener J.P.H. Donner, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een wetgevingsoverleg

33000-VII-103 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 november 2011, inzake de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012

Indiener S.A.M. Dijksma, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

33000-VII-6 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012

Indiener S.A.M. Dijksma, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2012, kamerstuk 33 000 VII

Indiener S.A.M. Dijksma, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Voorstel van wet

33000-VII-1 Voorstel van wet

Indiener J.P.H. Donner, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Memorie van toelichting

33000-VII-2 Memorie van toelichting

Indiener J.P.H. Donner, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Kabinetsstandpunt rapport "De grote uittocht"

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00