Brief regering : Uitvoering motie De Pater-Van der Meer en Heijnen (32123 VII, nr.31) over de uitvoering Eu verordening voor coordinatie van de sociale zekerheidsvoorzieningen

Download

Indieners

  • Indiener
    J.P.H. Donner, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

26834-34 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 juli 2010, over compensatie gelijkwaardige werkgelegenheid t.b.v. Parkstad Limburg

Indiener W. van Gent, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Vernieuwing rijksdienst

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Compensatie gelijkwaardige werkgelegenheid ten behoeve van Parkstad Limburg

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 19:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15