Brief regering : Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen

Download

Indieners

  • Indiener
    A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

31142-22 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 april 2010, over de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen

Indiener J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 2010

Indiener G.F.C. van Leiden, griffier

Activiteiten

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:01