Brief regering : Tweede voortgangsrapportage verbetermaatregelen in de justitiële jeugdinrichtingen

Download

Indieners

  • Indiener
    N. Albayrak, staatssecretaris van Justitie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

24587-383 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 maart 2010, inzake justitiële jeugdinrichtingen

Indiener M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Extra procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Justitiële jeugdinrichtingen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30