Brief regering : Minutenregistratie voor AWBZ-zorg zonder verblijf (motie Jan de Vries c.s. ,30597 nr. 59)

Download

Indieners

  • Indiener
    M. Bussemaker, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

32123-XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010

Indiener A. Klink, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een wetgevingsoverleg

32123-XVI-100 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 december 2009, over het onderdeel sport van de begroting 2010 en aanverwante zaken

Indiener P.E. Smeets, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

32123-XVI-86 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010

Indiener P.E. Smeets, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010

Indiener P.E. Smeets, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorstel van wet

32123-XVI-1 Voorstel van wet

Indiener A. Klink, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Memorie van toelichting

32123-XVI-2 Memorie van toelichting

Indiener A. Klink, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nader rapport

32123-XVI-3 Nader rapport

Indiener A. Klink, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Administratieve lasten

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15