Brief regering
Toekomst AWBZ

Minutenregistratie voor AWBZ-zorg zonder verblijf (motie Jan de Vries c.s. ,30597 nr. 59)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

01-10-2009
Lijst van vragen over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010

15-09-2009
32123-XVI-3Nader rapport

15-09-2009
32123-XVI-2Memorie van toelichting

15-09-2009
32123-XVI-1Voorstel van wet