Brief regering : Modernisering informatiehuishouding Rijk

Download

Indieners

  • Indiener
    R.H.A. Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Medeindiener
    A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Advies "Informatie: grondstof met toekomstwaarde"

Indiener W.G.J.M. van de Camp, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Extra procedurevergadering commissie OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00