Brief regering : Bestrijding georganiseerde misdaad, fraude en financieel-economische criminaliteit: samenwerking, geïntegreerde aanpak en regie

Download

Indieners

  • Indiener
    E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie
  • Medeindiener
    G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

29911-30 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2009, over bestrijding georganiseerde misdaad

Indiener M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

Brief commissie aan bewindspersoon

Toegezegde brief inzake landelijk fraudecoördinator en RIEC's

Indiener A.J.M. Heerts, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Brief over de regionale expertisecentra en de mogelijke rol van een coördinator fraudebestrijding

Indiener J.M.A.M. de Wit, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

samenwerking, geïntegreerde aanpak en regie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00