Brief regering : Kabinetsreactie op het advies van de Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet (CEV) en de deelrapporten, uitgebracht op 29 augustus 2006

Download

Indieners

  • Indiener
    M.C.F. Verdonk, minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

30846-15 Verslag van een algemeen overleg over o.a. de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet (CEV) en de deelrapporten, uitgebracht op 29 augustus 2006

Indiener M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

Verslag van een algemeen overleg

30846-14 Verslag van een algemeen overleg over de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet (CEV) en de deelrapporten, uitgebracht op 29 augustus 2006

Indiener M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

Verslag van een schriftelijk overleg

30846-2 Verslag schriftelijk overleg inzake kabinetsreactie op advies Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet (CEV)

Indiener M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

Activiteiten

Evaluatie Vreemdelingenwet 2000 en kabinetsplannen asielprocedure/terugkeerbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00