Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-VIII-106 Motie van het lid Segers c.s. over het ondersteunen van scholen in het vormgeven van inspraak van leerlingen via de medezeggenschapsraden

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

34251-99 Motie van de leden Westerveld en Kwint over het functioneren van de bestuursstructuur in het primair en voortgezet onderwijs evalueren

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Evaluatie Wet versterking bestuurskracht (34251-96)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15