Brief regering : Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) Oliewinning Schoonebeek

Download

Indieners

  • Indiener
    J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36072-5 Motie van het lid Kröger over het meenemen van de oliewinning in Schoonebeek in de energiebesparingsplannen van het kabinet

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

33529-936 Gewijzigde motie van het lid Bromet c.s. over een maatschappelijke kosten- en batenanalyse van de oliewinning in Schoonebeek op basis van het bredewelvaartsbegrip (t.v.v. 33529-924)

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Mijnbouw/Groningen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20